นายมนัส กำเนิดมณี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 39

Written by Super User
Hits: 3244

คำสั่งสหกรณ์

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี พ.ศ. 2557
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะอนุกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการและจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่ีอง แต่ตั่งคณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่ม
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่ม (เพิ่มเติม)
คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
คำสั่ง แต่งตั้ง ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
   

 

 ข้อบังคับสหกรณ์ 

 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด พ.ศ.2557
 

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh

Category: