นายมนัส กำเนิดมณี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 39

Written by Super User
Hits: 2194
คณะที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2561
 
นายมนตรี อ่อนวิมล
ที่ปรึกษาด้านสหกรณ์
  นายนิรันดร์ นาคทับทิม
ที่ปรึกษาด้านสหกรณ์
 
นายสุธี   ศรีเอี่ยมสะอาด
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
  นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง
ที่ปรึกษาด้านสหกรณ์
 

นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์
ผอ.ทส.
ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์

 

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย

 
   นายกษิเดช สุรจิรชาติ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ปรึกษาฯ
  นางสาววรรณา ศศิโรจน์
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ที่ปรึกษาด้านการเงิน
   

น.ส.สมคิด นิธิเกียรติชัย
ที่ปรึกษาด้านพัสดุ

   

 

   

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh