นายสุชาติ เจริญศรี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 41

Written by Super User
Hits: 13971
ประกันชีวิตกลุ่ม
  
                     การประกันชีวิตกลุ่มเป็นโครงการที่สหกรณ์จัดทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากขึ้น ด้วยความสมัครใจของสมาชิก โดยสมาชิกเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน
สมาชิกสนใจจะทำประกันชีวิตกลุ่ม

                  ด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสอ.ชป. ที่ทำไว้กับบริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้สิ้นสุดอายุกรมธรรม์ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ได้พิจารณาแล้ว บริษัทที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดเงื่อนไขได้แก่ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มความคุ้มครองวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
ผลประโยชน์การคุ้มครอง
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
อายุ
ทุนประกันภัยสูงสุด(บาท)
(ผู้มีวงเงินกู้)สมาชิกเงินกู้รายวัน
(มีวงเงินกู้)
อายุ
ทุนประกันภัยสูงสุด(บาท)
(ไม่มีวงเงินกู้)สมทบ
(คู่สมรส ,บุตร) รายวัน(ไม่มีวงเงินกู้)
การประกันชีวิต
1.เสียชีวิตทุกกรณี
-ยกเว้นการฆ่าตัวตายภายในปีแรกนับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกัน
1-15ปี
-
1-15ปี
500,000
16-19ปี
1,500,000
16-19ปี
1,000,000
20-70ปี
2,500,000
20-70ปี
1,500,000
71-75ปี
2,500,000
71-75ปี
500,000
76-80ปี
300,000
76-80ปี
200,000
ผลประโยชน์การคุ้มครอง
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
อายุ
ทุนประกันภัยสูงสุด(บาท)
(ผู้มีวงเงินกู้)
อายุ
ทุนประกันภัยสูงสุด(บาท)
การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและสูญเสียอวัยวะ(ตามเอกสารแนบ)
2.กรณีที่ทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพการงานใดๆได้
ตลอดไป
1-15ปี
-
1-15ปี
500,000
16-19ปี
1,500,000
16-19ปี
1,000,000
20-70ปี
2,500,000
20-70ปี
1,500,000
71-75ปี
2,500,000
71-75ปี
500,000
76-80ปี
300,000
76-80ปี
200,000
เบี้ยประกันภัยรวม ต่อทุนประกัน 100,000 บาท/คน/เดือน
100.00
หนึ่งร้อยบาทถ้วน

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh