ประกาศ สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (ลว. 28 มี.ค. 2561) อ่านต่อ คลิกเลย!!!

Arrow up
Arrow down

นายทองเปลว กองจันทร์

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 38

Written by Super User
Hits: 3564
ประกันชีวิตกลุ่ม
  
                     การประกันชีวิตกลุ่มเป็นโครงการที่สหกรณ์จัดทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากขึ้น ด้วยความสมัครใจของสมาชิก โดยสมาชิกเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน
สมาชิกสนใจจะทำประกันชีวิตกลุ่ม

                  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัดได้ลงนามทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทเอฟ ดับบลิวดี ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 กันยายน 25612558 (2 ปี) สมาชิกและสมาชิกสมทบรวมถึงคู่สมรส บุตรสมัครทำประกันชีวิตกลุ่มได้ตั้งแต่อายุ 1-80 ปี
(นับถึงก่อนครบ 81 ปีบริบูรณ์)อัตราเบี้ยประกัน 84 บาทต่อเเสน ต่อคนต่อเดือน
ผลประโยชน์การคุ้มครอง
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
อายุ
ทุนประกันภัยสูงสุด(บาท)
(ผู้มีวงเงินกู้)สมาชิกเงินกู้รายวัน
(มีวงเงินกู้)
อายุ
ทุนประกันภัยสูงสุด(บาท)
(ไม่มีวงเงินกู้)สมทบ
(คู่สมรส ,บุตร) รายวัน(ไม่มีวงเงินกู้)
การประกันชีวิต
1.เสียชีวิตทุกกรณี
-ยกเว้นการฆ่าตัวตายภายในปีแรกนับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกัน
1-15ปี
-
1-15ปี
500,000
16-19ปี
1,500,000
16-19ปี
1,000,000
20-70ปี
2,000,000
20-70ปี
1,500,000
71-75ปี
2,000,000
71-75ปี
500,000
76-80ปี
300,000
76-80ปี
200,000
ผลประโยชน์การคุ้มครอง
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
อายุ
ทุนประกันภัยสูงสุด(บาท)
(ผู้มีวงเงินกู้)
อายุ
ทุนประกันภัยสูงสุด(บาท)
การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและสูญเสียอวัยวะ(ตามเอกสารแนบ)
2.กรณีที่ทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพการงานใดๆได้
ตลอดไป
1-15ปี
-
1-15ปี
500,000
16-19ปี
1,500,000
16-19ปี
1,000,000
20-70ปี
2,000,000
20-70ปี
1,500,000
71-75ปี
2,000,000
71-75ปี
500,000
76-80ปี
300,000
76-80ปี
200,000
เบี้ยประกันภัยรวม ต่อทุนประกัน 100,000 บาท/คน/เดือน
84.00
แปดสิบสี่บาทถ้วน

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh