ประกาศ สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (ลว. 28 มี.ค. 2561) อ่านต่อ คลิกเลย!!!

Arrow up
Arrow down

นายทองเปลว กองจันทร์

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 38

Written by Super User
Hits: 1721
ตรา
 

สัญลักษณ์

สตางค์แดง ล้อมรอบด้วยคำว่า
"สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด"

และ มือขวา
ทั้งหมดอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมน
ความหมาย

สตางค์แดง ล้อมรอบด้วยคำว่า
"สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด"

หมายถึง

"ทรัพย์สินที่จะต้องอดออมและจัดการ
เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์
"

มือขวา

หมายถึง

"ความสามัคคี การร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก
"

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh

Category: