ประกาศ สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (ลว. 28 มี.ค. 2561) อ่านต่อ คลิกเลย!!!

Arrow up
Arrow down

นายทองเปลว กองจันทร์

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 38

Written by Super User
Hits: 512

เนื้อร้อง-ทำนอง วีระพงษ์ อาจศิริ .......เรียบเรียง วิชัย ต่อเนื่อง (อนุชิตสงคราม) .......ขับร้องหมู่


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน
มีมาตรฐานมีทุนทรัพย์ที่มั่นคง
เพื่อสมาชิกสร้างฐานชีวิตครอบครัวดำรง
ไม่ต้องพะวงว่าจะเดือดร้อน เมื่อตอนบั้นปลาย
ให้ความเอื้อเฟื้อเยื่อใยไมตรีผูกพัน
ช่วยเหลือกันเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย
สมาชิกถือหุ้นร่วมทุนสหกรณ์มากมาย
มีความหมายความสำคัญ

* มือประคองเหรียญ สัญลักษณ์ปกป้องเงินตรา
เก็บออมรักษาเงินตราค่าเงินคงมั่น
หากขัดสนจำเป็นต้องการเงินยามคับขัน
สหกรณ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งพา
สหกรณ์เกื้อหนุนเรามีทุนอยู่
สมาชิกสามารถกู้เพื่อแก้ปัญหา
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานตั้งมา
เพื่อสมาชิกทั้งมวล (ซ้ำ *)

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh