นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44

Written by Super User
Hits: 14721

 


เนื้อร้อง หลง ๒๗๘๔....... ทำนอง ทหารแก่ ..........เรียบเรียง เสถียร ปานคง......... ขับร้องหมู่

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน
ยึดหลักการบริหารช่วยเหลือตนเอง
ปกปักรักษา รู้ค่าประหยัดยำเกรง
ไม่ปล่อยวังเวง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


รู้จักอดออม ถนอมพร้อมใจช่วยเหลือ
ใจเอื้อเกื้อกูลรวมพลังสมานฉันท์
เงินกองกลางวางไว้ด้วยใจมั่น
ว่าคงสักวันความเดือดร้อน ผ่อนหนักเป็นเบา

* สหกรณ์ คือ องค์กรปกครองตนเอง
ฝึกตนเก่งกาจฉลาด ไม่โง่ขาดเขลา
ยึดความซื่อสัตย์ เสียสละเขาและเรา
น้อมเนาว์สามัคคี มีวินัยไมตรี


บั้นปลายชีวิต ลิขิตเส้นทางด้วยตน
เกิดเป็นผล พัฒนาชุมชนสุขขี
สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึมซับค่าความดี
ชีวีโสภี วิถีชีวิตโสภา

กรมชลประทาน คือ สายธารรวมน้ำใจ
น้อมนำให้ สหกรณ์ออมทรัพย์แข็งกล้า
พัฒนาไม่หยุดยั้ง คือ พลังศรัทธา
ดั่งธนาคารสร้างฐานชีวามั่นคง

(ซ้ำ*)

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh