นายสุชาติ เจริญศรี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 42

Written by Super User
Hits: 10604
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37
ครั้งที่
วันเดือนปี
เวลา
สถานที่ประชุม
1
วันอังคาร
ที่

29

พฤศจิกายน
2559
13.30
น.
ห้อง รธบ. อาคารอำนวยการ ชั้น 2
2
วันอังคาร
ที่
27
ธันวาคม
2559
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
3
วันอังคาร
ที่
24
มกราคม
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
4
วันอังคาร
ที่
21
กุมภาพันธ์
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
5
วันอังคาร
 
ที่
28
มีนาคม
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
6
วันอังคาร
 
ที่
25
เมษายน
2560
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
7
วันอังคาร
ที่

23

พฤษภาคม
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
8
วันอังคาร
ที่
27
มิถุนายน
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
9
วันอังคาร
ที่
25
กรกฎาคม
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
10
วันอังคาร
ที่
29
สิงหาคม
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
11
วันอังคาร
ที่
26
กันยายน
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
12
วันอังคาร
ที่
24
ตุลาคม
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
13
วันอังคาร
ที่
28
พฤศจิกายน
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
14
วันอังคาร
ที่
26
ธันวาคม
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh