นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44

Written by Super User
Hits: 28578
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
ครั้งที่
วันเดือนปี
เวลา
สถานที่ประชุม
1
วันจันทร์
ที่

4

ธันวาคม
2566
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
2
วันพฤหัสบดี
ที่
28
ธันวาคม
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
3
วันพฤหัสบดี
ที่
25
มกราคม
2567
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
4
วันพฤหัสบดี
ที่
29
กุมภาพันธ์
2567
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
5
วันพฤหัสบดี
 
ที่
28
มีนาคม
2567
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
6
วันพฤหัสบดี
 
ที่
25
เมษายน
2567
14.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
7
วันพฤหัสบดี
ที่

30

พฤษภาคม
2567
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
8
วันพฤหัสบดี
ที่
27
มิถุนายน
2567
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
9
วันพฤหัสบดี
ที่
25
กรกฎาคม
2567
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
10
วันพฤหัสบดี
ที่
29
สิงหาคม
2567
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
11
วันพฤหัสบดี
ที่
26
กันยายน
2567
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
12
วันพฤหัสบดี
ที่
31
ตุลาคม
2567
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
13
วันพฤหัสบดี
ที่
28
พฤศจิกายน
2567
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh