นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 43

Written by Super User
Hits: 27934
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43
ครั้งที่
วันเดือนปี
เวลา
สถานที่ประชุม
1
วันพุธ
ที่

7

ธันวาคม
2565
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
2
วันพุธ
ที่
28
ธันวาคม
2565
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
3
วันพฤหัสบดี
ที่
26
มกราคม
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
4
วันพฤหัสบดี
ที่
23
กุมภาพันธ์
2566
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
5
วันพฤหัสบดี
 
ที่
30
มีนาคม
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
6
วันพฤหัสบดี
 
ที่
27
เมษายน
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
7
วันพฤหัสบดี
ที่

25

พฤษภาคม
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
8
วันพฤหัสบดี
ที่
29
มิถุนายน
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
9
วันพฤหัสบดี
ที่
27
กรกฎาคม
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
10
วันพฤหัสบดี
ที่
31
สิงหาคม
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
11
วันพฤหัสบดี
ที่
28
กันยายน
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
12
วันพฤหัสบดี
ที่
26
ตุลาคม
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
13
วันพฤหัสบดี
ที่
30
พฤศจิกายน
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh