นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44

Written by Super User
Hits: 27667
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 44
ครั้งที่
วันเดือนปี
เวลา
สถานที่ประชุม
1
21
ธันวาคม
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
2
18
มกราคม
2567
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
3
22
กุมภาพันธ์
2567
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
4
21
มีนาคม
2567
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
5
18
เมษายน
2567
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
6
23
พฤษภาคม
2567
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
7
20
มิถุนายน
2567
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
8
18
กรกฎาคม
2567
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
9
22
สิงหาคม
2567
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
10
19
กันยายน
2567
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
11
24
ตุลาคม
2567
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
12
21
พฤศจิกายน
2567
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh