นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 43

Written by Super User
Hits: 27064
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 43
ครั้งที่
วันเดือนปี
เวลา
สถานที่ประชุม
1
22
ธันวาคม
2565
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
2
19
มกราคม
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
3
16
กุมภาพันธ์
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
4
23
มีนาคม
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
5
20
เมษายน
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
6
18
พฤษภาคม
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
7
22
มิถุนายน
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
8
20

กรกฎาคม

2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
9
24
สิงหาคม
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
10
21
กันยายน
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
11
19
ตุลาคม
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
12
23
พฤศจิกายน
2566
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh