นายสุชาติ เจริญศรี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 42

Written by Super User
Hits: 9981
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 37
ครั้งที่
วันเดือนปี
เวลา
สถานที่ประชุม
1
22
ธันวาคม
2559
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
2
19
มกราคม
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
3
16
กุมภาพันธ์
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
4
23
มีนาคม
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
5
20
เมษายน
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
6
18
พฤษภาคม
2559
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
7
22
มิถุนายน
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
8
20

กรกฎาคม

2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
9
24
สิงหาคม
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
10
21
กันยายน
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
11
19
ตุลาคม
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
12
23
พฤศจิกายน
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
13
21
ธันวาคม
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh