นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44

Written by Super User
Hits: 27465
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการศึกษา ชุดที่ 44
ครั้งที่
วันเดือนปี
เวลา
สถานที่ประชุม
1
20
ธันวาคม
2566
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
2
24
มกราคม
2567
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
3
21
กุมภาพันธ์
2567
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
4
20
มีนาคม
2567
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
5
17
เมษายน
2567
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
6
21
พฤษภาคม
2567
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
7
19
มิถุนายน
2567
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
8
17
กรกฎาคม
2567
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
9
21
สิงหาคม
2567
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
10
18
กันยายน
2567
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
11
22
ตุลาคม
2567
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
12
20
พฤศจิกายน
2567
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh