นายสุชาติ เจริญศรี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 42

Written by Super User
Hits: 10199
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการศึกษา ชุดที่ 37
ครั้งที่
วันเดือนปี
เวลา
สถานที่ประชุม
1
15
ธันวาคม
2559
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
2
18
มกราคม
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
3
22
กุมภาพันธ์
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
4
22
มีนาคม
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
5
19
เมษายน
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
6
24
พฤษภาคม
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
7
21
มิถุนายน
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
8
19
กรกฎาคม
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
9
23
สิงหาคม
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
10
20
กันยายน
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
11
18
ตุลาคม
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
12
22
พฤศจิกายน
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
13
20
ธันวาคม
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh